โครงการสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24น.

“ โครงการสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24น. ”

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วที่

สมัครเข้าร่วมโครงการ kawga24nor.blogspot.com/

หรือติดต่อผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

 


ติดต่อทีมงานได้ที่