ทานของสัตบุรุษ ๕ ประการ

สัปปุริสทานสูตร ว่าด้วยทานของสัตบุรุษ ๕ ประการ

๑.  การให้ทานด้วยศรัทธา ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง เป็นผู้มีรูปสวยน่าเลื่อมใส มีผิวพรรณงาม
๒.  การให้ทานโดยเคารพ ย่อมมั่งคั่ง มีบุตร ภรรยา คนใช้ เป็นผู้ที่เชื่อฟัง ตั้งใจปฏิบัติตาม
๓.  การให้ทานโดยกาลอันควร ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งโภคทรัพย์มาก ย่อมเป็นผู้ที่มีความต้องการเกิดขึ้นตามกาล
      บริบูรณ์
๔.  การให้ทานเป็นจิตอนุเคราะห์ ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีโภคะมาก มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ สูงยิ่งขึ้นไป
๕.  การให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่น ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งโภคทรัพย์ ไม่มีอันตรายมาแต่ไหนๆ ไม่ว่าจากไฟ
      จากน้ำ จากพระราชา จารโจร จากคนไม่เป็นที่รัก หรือจากทายาท

 


Warning: include(conf/section_recommend.php): failed to open stream: No such file or directory in F:\kalyanamitra\www\2554\article_detail.php on line 204

Warning: include(): Failed opening 'conf/section_recommend.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in F:\kalyanamitra\www\2554\article_detail.php on line 204

Copyright © kalyanamitra group 2014 All Rights Reserved.