เพลง : เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม : kalyanamitra.org

Dhamma for you

 
firstpage

menutab
สื่อธรรมะ
หนังสือ
สื่อ MP3
สื่อ VDO
นิทานชาดก
สนุกคิด
คำสอนคุณยาย
มงคลชีวิต
อยู่ในบุญ
อานุภาพมหาสิริราชธาตุ
ธรรมะเพื่อชีวิตย้อนหลัง
MV เพลงฮิตพร้อมเนื้อเพลง
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
galleryภาพใจใสสร้างใจสวย
งานบุญวันอาทิตย์
งานบุญใหญ่
สรุปข่าว
ปฏิบัติธรรม
ปกิณกะ
บทความวาไรตี้
ธรรมะประจำวัน
วัฒนธรรมชาวพุทธ
พระของขวัญ
เส้นทางมาวัด
บทเพลงธรรมะ
จุดออกรถ
Wallpaper
White Board
เพลง
เพลง : เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม

 

 

 

เพลง: เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม

คำร้อง : ธรรมรักษ์
 
คำแปลภาษาอังกฤษ : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ
 
ทำนอง/เรียบเรียง : ปัญจสิขะ
 
ขับร้อง : ปัญจสิขะ
 
ภาพ : พุทธศิลป์
 
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

--เนื้อเพลง : เข้าพรรษา  เข้าถึงธรรม

เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม
เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม
 
ภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศาสน์  ตลอดไตรมาสอยู๋จำพรรษา
บำเพ็ญศีล สมาธิ และปัญญา 
แสวงหาธรรมกายในกลางกายตน
พุทธองค์ทรงสอนไว้อย่าได้ประมาท
 
ใจไม่คลาดจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหน
จำพรรษาน้อมพระไว้ในกมล
นี่แหละทางหลุดพ้นวังวนแห่งมาร
 
เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม เข้าพรรษา
เข้าถึงธรรม  เข้าพรรษา  เข้าถึงธรรม
เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม
เข้าพรรษาปีนี้ ทำดีตลอดไตรมาส
ตื่นเช้าทำบุญตักบาตร ไม่ขาดแม้เพียงวันเดียว
รักษาศีล นั่งธรรมะ วันพระศีลแปด แน่นเหนียว
อบายมุขไม่ข้องไม่เกี่ยว มุ่งมั่นใจเหนี่ยวพระนิพพาน
 
เข้าพรรษาปีนี้ ทำดีตลอดพรรษา
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา 
เข้าพรรษา ต้องเข้าถึงธรรม 
เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม เข้าพรรษา
เข้าถึงธรรม เข้าพรรษ เข้าถึงธรรม

 

 

 

 viewer 1188