::ข่าวประชาสัมพันธ์::

เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม จ.ระนอง


เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง

 

 

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมงานทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม จ.ระนอง
เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของเหล่ากัลยาณมิตรผู้ทำหน้าที่ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
และรองรับงานพระพุทธศาสนาในอนาคต

ในวันอาทิตย์ที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555
ณ ศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 089-439-3929,  084-889-1022
หรือทุกวันอาทิตย์ที่ เสา F6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


 

กลับสู่หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์

Warning: include(conf/section_recommend.php): failed to open stream: No such file or directory in F:\kalyanamitra\www\2554\news_detail.php on line 201

Warning: include(): Failed opening 'conf/section_recommend.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in F:\kalyanamitra\www\2554\news_detail.php on line 201