::ข่าวประชาสัมพันธ์::

โครงการค่ายพุทธบุตร

 

 

            เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง ร่วมกับงานอาสาสมัคร สำนักบริการกลาง วัดพระธรรมกาย จัดอบรมเยาวชน "โครงการค่ายพุทธบุตร" ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๔๖ คน นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม รวมทั้งได้ฝึกคุณธรรมผ่านฐานกิจกรรม วินัย เคารพ และอดทน การอบรมต่อเนื่องให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่  ๒-๓ จัดขึ้นในวันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

กลับสู่หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์

Warning: include(conf/section_recommend.php): failed to open stream: No such file or directory in F:\kalyanamitra\www\2554\news_detail.php on line 201

Warning: include(): Failed opening 'conf/section_recommend.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in F:\kalyanamitra\www\2554\news_detail.php on line 201