เล่มที่ 24
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
เรื่องที่ ๒๑๙ ไม่ต้องเซ้งตึก
เรื่องที่ ๒๒๐ เสียงดังที่กลางท้อง
เรื่องที่ ๒๒๑ คนมีบุญ
เรื่องที่ ๒๒๒ ล้ำค่า
เรื่องที่ ๒๒๓ ขับมาได้อย่างไร
เรื่องที่ ๒๒๔ ใครมาเตือน
เรื่องที่ ๒๒๕ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
เรื่องที่ ๒๒๖ มัมมี่
เรื่องที่ ๒๒๗ ขอต่อชีวิต
เรื่องที่ ๒๒๘ จับไม่เจอผิด
เรื่องที่ ๒๒๙ ยกโทษให้
เรื่องที่ ๒๓๐ หนูเข้าใจ
เรื่องที่ ๒๓๑ บิดมือดัง ก๊อก
เรื่องที่ ๒๓๒ มีพระอะไรดี?
เรื่องที่ ๒๓๓ บุญรักษา
เรื่องที่ ๒๓๔ ขายดีที่ญี่ปุ่น
เรื่องที่ ๒๓๕ รถลอยได้
เรื่องที่ ๒๓๖ ที่สุดก็สมหวัง