เล่มที่ 25
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
เรื่องที่ ๒๓๗ ช่วยลูกด้วย
เรื่องที่ ๒๓๘ โทรศัพท์ช่วยชีวิต
เรื่องที่ ๒๓๙ อย่างไรก็หาย
เรื่องที่ ๒๔๐ หายเป็นปลิดทิ้ง
เรื่องที่ ๒๔๑ เงินเดือนมหัศจรรย์
เรื่องที่ ๒๔๒ มือทนไฟ
เรื่องที่ ๒๔๓ งานทะลัก
เรื่องที่ ๒๔๔ ได้ตามที่ขอ
เรื่องที่ ๒๔๕ เกราะป้องกันภัย
เรื่องที่ ๒๔๖ ไม่ต้องตกงาน
เรื่องที่ ๒๔๗ ของดีก็ได้คืน
เรื่องที่ ๒๔๘ ขายได้ราคาเกินคาด
เรื่องที่ ๒๔๙ บทเพลงแห่งบุญ
เรื่องที่ ๒๕๐ ปะทะสิบล้อ
เรื่องที่ ๒๕๑ พระของหนู