เล่มที่ 27
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
เรื่องที่ ๒๖๖ เพลิงไหม้ที่ห้างแก้วฟ้า
เรื่องที่ ๒๖๗ ทั้งดื่ม ทั้งอาบ
เรื่องที่ ๒๖๘ ล้อหลุด
เรื่องที่ ๒๖๙ นั่นแสงอะไร
เรื่องที่ ๒๗๐ ลูกรักของแม่
เรื่องที่ ๒๗๑ ทะลุกระจก
เรื่องที่ ๒๗๒ เตรียมงานศพแล้ว
เรื่องที่ ๒๗๓ ขออย่าเพิ่งตาย
เรื่องที่ ๒๗๔ ตกตึก ๔ ชั้น
เรื่องที่ ๒๗๕ เกือบไม่ได้เห็นหน้าแม่
เรื่องที่ ๒๗๖ ไม่ต้องโฆษณา
เรื่องที่ ๒๗๗ เหมือนใจจะขาด
เรื่องที่ ๒๗๘ ชนกับสิบล้อ
เรื่องที่ ๒๗๙ รอดจากมะเร็ง
เรื่องที่ ๒๘๐ ไม่ต้องตกใจ