เล่มที่ 28
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
เรื่องที่ ๒๘๒ หวิดตกเขา
เรื่องที่ ๒๘๓ เลือดเกือบหมดตัว
เรื่องที่ ๒๘๔ เหตุเกิดที่บันไดเลื่อน
เรื่องที่ ๒๘๕ ขอได้ทุกครั้ง
เรื่องที่ ๒๘๖ รถตกคลอง
เรื่องที่ ๒๘๗ เรื่องของน้องนุก
เรื่องที่ ๒๘๘ รถแล่นทะลุมิติ
เรื่องที่ ๒๘๙ แปลกจังนะ คอไม่หัก
เรื่องที่ ๒๙๐ ลูกสาวช่วยพ่อ
เรื่องที่ ๒๙๑ พญานาคมาช่วย
เรื่องที่ ๓๐๐ บุญส่งผล
เรื่องที่ ๓๐๑ ขายได้ภายใน ๓ วัน
เรื่องที่ ๓๐๒ บุญคุ้มครอง
เรื่องที่ ๓๐๓ พึ่งได้จริง
เรื่องที่ ๓๐๔ พลิกได้แต่ไม่คว่ำ