เล่มที่ 29
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
เรื่องที่ ๓๐๕ เร็วเกินคาด
เรื่องที่ ๓๐๖ ปลดหนี้
เรื่องที่ ๓๐๗ เอาบุญเป็นที่ตั้ง
เรื่องที่ ๓๐๘ ตื่นเถอะลูก
เรื่องที่ ๓๐๙ ทำไมไม่เบรค
เรื่องที่ ๓๑๐ กลับมาช่วยแม่
เรื่องที่ ๓๑๑ โดนฉกกระเป๋า
เรื่องที่ ๓๑๒ ผ่านมาได้อย่างไร
เรื่องที่ ๓๑๓ ถังแก๊สไม่ระเบิด
เรื่องที่ ๓๑๔ กระชากลำไส้
เรื่องที่ ๓๑๕ ขายบ้านที่ธนาคารยึด
เรื่องที่ ๓๑๖ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
เรื่องที่ ๓๑๗ หมอยังแปลกใจ