เล่มที่ 32
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
เรื่องที่ ๓๔๐ มือสะบัดปัดพายุ
เรื่องที่ ๓๔๑ โจรขึ้นบ้าน
เรื่องที่ ๓๔๒ ผ่ามิติยูเทิร์น
เรื่องที่ ๓๔๓ เมื่อเธอเจองูเรื่องที่ ๓๔๔ อาม่าพาสดชื่น
เรื่องที่ ๓๔๕ ขาดวัดไม่ได้
เรื่องที่ ๓๔๖ เชื่อมกระดูก
เรื่องที่ ๓๔๗ กระบะปะทะ ๑๘ ล้อ