เล่มที่ 34
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
เรื่องที่ ๓๕๕ เขตดักปล้น
เรื่องที่ ๓๕๖ เช่าแล้วเฮง
เรื่องที่ ๓๕๗ คุณชายขายรองเท้า
เรื่องที่ ๓๕๘ เพราะใจร้อนจึงต้องนอนไอซียูเรื่องที่ ๓๕๙ เพชฌฆาตฟ้าผ่า
เรื่องที่ ๓๖๐ ไม้ตำที่ลำคอ
เรื่องที่ ๓๖๑ อัศจรรย์รางวัลที่ ๑