เล่มที่ 35

เรื่องที่ ๓๖๒ แม่จ๋า หนูมาแล้ว
เรื่องที่ ๓๖๓ ปล้นกลางวันแสกๆ
เรื่องที่ ๓๖๔ รถเมล์ทับท้อง
เรื่องที่ ๓๖๕ เด็กแฝดยุค 1999
เรื่องที่ ๓๖๖ เหวนรกในถ้ำมืด
เรื่องที่ ๓๖๗ โค้ง ๑๐๐ ศพ พบปาฏิหาริย์