เล่มที่ 36

เรื่องที่ ๓๖๘ ป้าแดงไขข่าว
เรื่องที่ ๓๖๙ ฝรั่งมั่งคั่ง
เรื่องที่ ๓๗๐ อัศจรรย์คนทำข่าว
เรื่องที่ ๓๗๑ เมื่อถึงวันเกณฑ์
เรื่องที่ ๓๗๒ ต้านแรงฟิสิกส์
เรื่องที่ ๓๗๓ กระชากพวงมาลัย