เล่มที่ 38

เรื่องที่ ๓๘๐ พ้นอันตราย..เจ้าชายนิทรา
เรื่องที่ ๓๘๑ เหตุเกิดที่ "ATLANTA"
เรื่องที่ ๓๘๒ เพราะเราคู่กัน
เรื่องที่ ๓๘๓ อัดคาเสา
เรื่องที่ ๓๘๔ ปาทังก้าพาเข้า I.C.U.
เรื่องที่ ๓๘๕ ร้านนี้ไฟไม่ดูด