เล่มที่ 40

เรื่องที่ ๓๙๓ พายุลูกข่าง
เรื่องที่ ๓๙๔ ตกเลือด
เรื่องที่ ๓๙๕ พุ่งชนคนละมิติ
เรื่องที่ ๓๙๖ แจ้งความเท็จ
เรื่องที่ ๓๙๗ เด็กตกตึก
เรื่องที่ ๓๙๘ ยางระเบิดเกิดภพใหม่