เล่มที่ 42

เรื่องที่ ๔๐๕ เหตุเกิดเมื่อฟ้าผ่า(น)
เรื่องที่ ๔๐๖ เหนือจินตนาการเมื่อผ่านมิติ
เรื่องที่ ๔๐๗ ขออภัยมิใช่หมอผี
เรื่องที่ ๔๐๘ วินาทีระทึก
เรื่องที่ ๔๐๙ เลือดไหลแต่ไร้แผล
เรื่องที่ ๔๑๐ เพียงแค่หัดขาย