เล่มที่ 43

เรื่องที่ ๔๑๑ HOME ALONE
                    โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดาย

เรื่องที่ ๔๑๒ ขายดีจนเป็นลม
เรื่องที่ ๔๑๓ ไอศครีมเปลี่ยนวิกฤติ
เรื่องที่ ๔๑๔ 072 คุณลองหรือยัง
เรื่องที่ ๔๑๕ ชัยชนะ...ของผู้ไม่ท้อ