เล่มที่ 45

เรื่องที่ ๔๒๒ ตายแล้ว...ไม่ใช่หรือ
เรื่องที่ ๔๒๓ ความซิ่ง... เป็นเหตุ
เรื่องที่ ๔๒๔ รถเพชฌฆาต
เรื่องที่ ๔๒๕ โค้งนี้... มีปัญหา
เรื่องที่ ๔๒๖ เฮงรอด... เฮงรวย
เรื่องที่ ๔๒๗ รอดตายใต้ท้องสิบล้อ