เล่มที่ 47

เรื่องที่ ๔๓๔ เซียน ๑๘ มงกุฎยังพ่าย
เรื่องที่ ๔๓๕ คนโกง... กลับใจ
เรื่องที่ ๔๓๖ ขวดระเบิด... เกิดผวา
เรื่องที่ ๔๓๗ กระดูกข้า... ท้าพิสูจน์
เรื่องที่ ๔๓๘ ผจญมรณะ ๒๒๐ โวลต์
เรื่องที่ ๔๓๙ เฉลยเงื่อน... ฟื้นปริศนา