เล่มที่ 48

เรื่องที่ ๔๔๐ วัยรุ่น... วัยลอง
เรื่องที่ ๔๔๑ แท็กซี่ หนีมรณะ
เรื่องที่ ๔๔๒ ปรากฏการณ์ต้านแรงกรรม
เรื่องที่ ๔๔๓ ไฟหยุด... สะดุดอะไร
เรื่องที่ ๔๔๔ ลำแสงต่อชีวิต
เรื่องที่ ๔๔๕ ไทยออยล์ระเบิด เกิดปาฏิหาริย์