เล่มที่ 49


เรื่องที่ ๔๔๖ ขายดี ๒๔ น.
เรื่องที่ ๔๔๗ หวิดดับ...หลับใน
เรื่องที่ ๔๔๘ โต้คลื่นมรณะ
เรื่องที่ ๔๔๙ เรื่องนี้มีฉากหลัง
เรื่องที่ ๔๕๐ แม่จ๋า...ช่วยหนูด้วย
เรื่องที่ ๔๕๑ ศพอยู่ไหน
เรื่องที่ ๔๕๒ เกือบโดนขย้ำ
เรื่องที่ ๔๕๓ มันมาจากข้างบน