หนังสือ คุณยาย IN MY HEART
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คุณยาย IN MY HEART หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของคุณยาย
อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิด
วัดพระธรรมกาย ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552
คณะศิษยานุศิษย์ของคุณยายอาจารย์ทั่วโลกได้
พร้อมใจกันกราบขออนุญาตพระเดชพระคุณ
พระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย) นำบันทึก
ความทรงจำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จากทั้ง
ที่ได้พบเห็นด้วยตนเอง และได้ยินได้ฟังคำบอกเล่า
เรื่องราวต่างๆ จากคุณยายโดยตรง มารวบรวมและ
จัดพิมพ์เป็นหนังสือชุด “คุณยาย In My Heart”
เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูบูชาธรรมแด่คุณยาย
อาจารย์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

หนังสือชุด “คุณยาย In My Heart” ประกอบ
ด้วยหนังสือ 6 เล่ม ที่ร้อยเรียงเรื่องราวของ
คุณยายอาจารย์นับตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งละสังขาร
ตามลำดับดังนี้
 เล่มที่ 1: จากทุ่งนาถึงแดนธรรม
 เล่มที่ 2: สู่วัดปากน้ำและโรงงานทำวิชชา
 เล่มที่ 3: หนึ่งไม่มีสองแห่งกองทัพธรรม
 เล่มที่ 4: คุณยายกับหลวงพ่อ
 เล่มที่ 5: ชัยชนะของคุณยาย
 เล่มที่ 6: ต้นแบบนักสร้างบารมี


     คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน และขออนุโมทนาบุญที่ได้
ให้การสนับสนุนหนังสือชุดนี้หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ คุณยาย IN MY HEART
ลำดับเรื่อง : ตะวันธรรม   จำนวนหน้า 159 หน้า

ขนาดไฟล์ 6.95 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 6.95 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • มีประโยชน์ เกิดกำลังใจ ตั้งเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร