หนังสือ ชีวิตสมณะ (ฉบับมหาปวารณา)
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ชีวิตสมณะ (ฉบับมหาปวารณา) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

เนื่องในวาระอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 12 รูป วันวิสาขบูชา ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกายหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ชีวิตสมณะ (ฉบับมหาปวารณา)

ชื่อหนังสือ ชีวิตสมณะ (ฉบับมหาปวารณา)
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 408 หน้า

ขนาดไฟล์ 8.90 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • Hey, that post leaves me fleeing foolish. Kudos to you!

    Boy that rlealy helps me the heck out.

    ดีค่ะ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร