หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 131 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2556
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 131 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2556 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๓๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ๙๖ ปี แห่งการค้นพบวิชชาธรรมกาย วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายให้สถิตสถาพรคู่โลกตราบสิ้นกาลนาน

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๓๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

     ๙๖ ปี แห่งการค้นพบวิชชาธรรมกาย วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายให้สถิตสถาพรคู่โลกตราบสิ้นกาลนาน

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๗๔ นักโทษแห่งวัฏสงสาร ตอนที่ ๕  วิชชา ๓ เครื่องมือแห่งการตรัสรู้ธรรม

ปุจฉา-วิสัชนา
๗๘ หลวงพ่อตอบปัญหา : การศึกษา คือ รากฐานของการสร้างประเทศ
๘๔ ข้อคิดรอบตัว : เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
๙๐ ฝันในฝัน : “วันครูวิชชาธรรมกายอัญเชิญหลวงปู่เข้ามหาวิหารฯ”

บทความ-ข่าวสาร
๒ บุญกิริยาวัตถุ๑๐ ประการ : ธัมมัสสวนมัย ฟังธรรมเป็นนิจจิตแจ่มใส
๘ เรื่องจากปก : ๙๖ ปีวันครูวิชชาธรรมกาย
๒๐ ทบทวนบุญ : ปลาบปลื้มบุญใหญ่ ที่ไม่ธรรมดา
๓๘ เรื่องจากพระไตรปิฎก : พระภัททิยเถระ
๔๔ สร้างโลกแก้ว : บรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรนานาชาติ
๕๔  บทความพิเศษ: สืบรักษาพุทธธรรมล้ําสมัย
๖๒  ผลการปฏิบัติธรรม: วันนี้คุณได้ภาวนา  “สัมมา อะระหัง” อย่างจริงจังแล้วหรือยัง?
๖๘ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป: กิจวัตรที่สืบทอดมาแต่บรรพชน
๘๒ บาลีน่ารู้: สังฆคุณ ๙ ประการ
๙๘ คอลัมน์ท้ายเล่ม: ชานชรา
๑๐๒ ข่าวบุญในประเทศ
๑๐๔ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๒๐ บทบรรณาธิการหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 131 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2556
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 95 หน้า

ขนาดไฟล์ 13 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 13 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย

 • A prcivoatove insight! Just what we need!

  What a joy to find soemone else who thinks this way.

  ดีมากคับ

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร