หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 132 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2556
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 132 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๓๒ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖  กฐินธรรมชัย วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมพิธีทอดกฐินสามุคคี สืบทอดพุทธประเพณีที่ยาวนานกว่าสองพันปี

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๓๒ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

      กฐินธรรมชัย วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมพิธีทอดกฐินสามุคคี สืบทอดพุทธประเพณีที่ยาวนานกว่าสองพันปี

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๗๐ นักโทษแห่งวัฏสงสาร : ตอนที่ ๖ ธรรมที่ทรงตรัสรู้กับธรรมที่ทรงนํามาตรัสสอน

ปุจฉา-วิสัชนา
๗๔ หลวงพ่อตอบปัญหา : ความสะอาดมีความสําคัญ ต่อการเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างไร?
๘๐ ข้อคิดรอบตัว : รวยฝ่าวิกฤต
๘๖ ฝันในฝัน : ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ หล่อหลวงปู่ องค์ที่ ๗...

บทความ-ข่าวสาร
๒ บุญกิริยาวัตถุ๑๐ ประการ : ธัมมัสสวนมัย (๒) จิตผ่องใสได้ฟังธรรม
๑๐ ทบทวนบุญ : วันรวมใจกตัญญู...บูชาครูวิชชาธรรมกาย
๓๐ เรื่องจากพระไตรปิฎก : ชฎิลเศรษฐี...
๓๘ สร้างโลกแก้ว : โครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาท นานาชาติรุ่นที่ ๑ ทวีปยุโรป
๔๘ ทบทวนบุญ : พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิเศษ...    
๕๒ บทความพิเศษ: ย้อนรอยสู่คําสอนดั้งเดิม “วิธีตรวจชําระคัมภีร์ใบลานให้ได้มาตรฐานสากล”
๕๘ ผลการปฏิบัติธรรม: จงปลดตนเองออกจากพันธนาการ...
๖๔ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : สองประสาน ทุกงานสําเร็จ
๗๘ บาลีน่ารู้: ขัดสัคเค... ผริตฺวาน เมตฺตํ...
๙๔ คอลัมน์ท้ายเล่ม: เวลาว่าง
๙๘ ข่าวบุญในประเทศ
๑๐๐ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๑๖ บทบรรณาธิการ : อย่าให้ภาพในใจล้มหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf อยูในบุญ วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 132 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2556
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 108 หน้า

ขนาดไฟล์ 21 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 21 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • Super jazzed about getting that knwoh-wo.

    Lot of smarts in that potgsni!

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร