หนังสือ DOU GB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU GB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วิชา GB 203 สูตรสำเร็จการพันาสังคมโลก เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับการพันาสังคมให้มีความเจริญและมีการพันาให้ก้าวหน้าด้วยหลักธรรม ที่นอกจากจะเกิดจากความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจสังคมในวงกว้าง

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU GB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

ชื่อหนังสือ DOU GB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 298 หน้า

ขนาดไฟล์ 4.9 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร