หนังสือ DOU GB405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU GB405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วิชา  GB405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เป็นวิชาที่มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สภาพสังคมอินเดียดั้งเดิมก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้น เพื่อให้ทราบพื้นฐานความเชื่อของคนในยุคนั้นก่อนที่จะหันมานับถือพระพุทธศาสนา

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU GB405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือ DOU GB405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 249 หน้า

ขนาดไฟล์ 5.5 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร