หนังสือ Khun Yai is Teachings
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ Khun Yai is Teachings หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

The wisdom and story from an enlightened mind of Khun Yai Chand. With two bare hands and a mere savings of 3,200 Baht (equivalent to US$160 at that time), Khun Yai managed to build the Dhammakaya Temple of Thailand, the biggest Buddhist temple in the world, where thousands of Buddhist monks live a virtuous life and preach goodness to all of mankind.หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ Khun Yai is Teachings
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 135 หน้า

ขนาดไฟล์ 27 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 27 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร