หนังสือ Training the trainer part 1
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ Training the trainer part 1 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

‘It’s never too late to learn,’ so the saying goes. Every person on earth spends a lifetime learning new things. As technology has evolved, it seems that knowledge can be acquired easily with just one simple click of a computer mouse or touch of a screen. We can access every kind of knowledge or information from every corner of the world. Come to train yourself to train whom you love and all mankind.หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf Training the trainer part 1

ชื่อหนังสือ Training the trainer part 1
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 47 หน้า

ขนาดไฟล์ 25 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 25 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร