หนังสือ วัดพระธรรมกาย
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วัดพระธรรมกาย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdfหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วัดพระธรรมกาย

ชื่อหนังสือ วัดพระธรรมกาย
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 64 หน้า

ขนาดไฟล์ 6.19 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย

 • ดาวโหลดหนังสือได้หรือปล่าวคะอยากได้มากค่ะ

  เัีกพดกเดกเ้พ
  ้กีดเก่เ้ดก
  ก่เดกเ้่เะด
  ่กเห้เ่ก
  ก่เดกา่เ้
  ีาเำะีกด้

  ธรรมะธรรโม
  ่อดาเ้ก่ป่กดเกเดกด
  อเดหเะพดะกด้ัหก
  กเด้เห้อ้เัก
  ้่ดเะก่เะัก่้่

  ดีมากเลยคับ

  เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อวงการพุทธศาสนาจริง

  สวยใหญ่และมีผู้คนรักษาสุขภาพ

  น่าจะลงทุนกว่านี้

  อยากไปวัดธรรมกาย

  ตั้งแต่ได้ศึกษาสื่อธรรมะต่างๆของวัดพระธรรมกายแล้ว ได้ประโยชน์มาก เพราะได้เห็นทั้งภาพ และเสียง ได้บูชาสื่อต่างๆมากมายมาศึกษา ประมาณ 100 แผ่น พร้อมหนังสือ 10 กว่าเล่ม และได้นำสื่อไปสอนนักเรียนบ้าง ญาติโยมบ้าง ครั้งแรกที่ได้ไปวัดพระธรรมกายพอไปเห็น บริเวณวัดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากไม่ใครทำได้ วันที่ได้ คือวันคุ้มครองโลก วันที่ 25 ปี52 ขอให้วัดพระธรรมกายเจริญรุ่งเรืองต่อไป

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร