หนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง การครองคน ครองงาน
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง การครองคน ครองงาน หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

อย่าไปหาตัวใครทำผิด
แต่ให้ไปหาความผิดคืออะไร
เรามาช่วยกันหาความผิด
แล้วช่วยกันแก้ไข
โดยเริ่มจากความบกพร่องของตัวเอง
ให้ตั้งความปรารถนาดี
ซึ่งกันและกันเอาไว้หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง การครองคน ครองงาน

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง การครองคน ครองงาน
ลำดับเรื่อง : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)   จำนวนหน้า 109 หน้า

ขนาดไฟล์ 365 KB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • โลกแห่งเสรีภาพ เท่านั้นที่คนทุกต้องการ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร