หนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ศีล-วินัย
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ศีล-วินัย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ศีลไม่ว่าข้อใด
ถ้าผิดเป็นประจำ
ก็ยากที่จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้
แม้ผิดเพียงข้อเดียวเป็นประจำ
เช่นฆ่าสัตว์ทุกวัน
ก็ไม่มีทางเข้าถึงพระธรรมกายได้หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ศีล-วินัย

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ศีล-วินัย
ลำดับเรื่อง : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)   จำนวนหน้า 78 หน้า

ขนาดไฟล์ 282 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร