หนังสือ นิตยสาร V-Peace เดือนมีนาคม พ.ศ.2556
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ นิตยสาร V-Peace เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

นิตยสาร V-Peace เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

นิตยสาร V-Peace เดือนมีนาคม พ.ศ.2556

มาฆบูชา วันแห่งรักแท้ ในพระพุทธศาสนา

คําพ่อ

ฉันคือต้นแบบ
ให้นึกเสมอว่า เราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุก ๆ คน
ไม่ว่ากิจวัตร กิจกรรมอันใดทั้งสิ้น ใครจะเป็นอย่างไรเรื่องของเขา 
แต่เรื่องของเราต้องดีที่สุด เราทําของเราให้ถูกต้องและดีงาม
เมื่อเราทําอย่างสม่ำเสมอ จะเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ใจอ่อนแอ
เผอเรอจากกิจวัตร กิจกรรมให้เขาคึกคัก เข้มแข็งตามเรามาด้วย
ถ้าเราเข้มแข็ง เขาจะเข้มแข็ง ถ้าเรามีระบบระเบียบ เขาก็จะมีระบบระเบียบ

นิตยสารสำหรับอาสาสมัครและบุคคลที่สนใจ เรื่องราวของ Volunteers for World Peace อาสาสมัคร คือ ผู้อยู่เบื้องหลังงานบุญทั้งหมด

Content

01 คําพ่อ : ถ้อยคําอันบริสุทธิ์จากพ่อถึงลูก

02 คําสอนยาย : คําสอนอันทรงคุณค่าของคุณยาย

03 จากหลวงอา : โอวาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสถึงอาสาสมัคร

06 Seed of wisdom : เรื่องราวในพระพุทธศาสนาสู่ยุคปัจจุบัน

09 Inspiration : นิทานบันดาลใจ

10 วันคืน...ที่ชื่นใจ : รู้จักกับอาสาสมัครรุ่นพี่ในการสร้างบารมีเขตใน

18 หยิบมาเล่า : หยิบสิ่งเล็กๆ รอบตัว มาเล่าผ่านมุมมองของรุ่นพี่อาสาสมัคร

20 English for Buddhism lovers : ภาษาอังกฤษเพื่อทําหน้าที่อาสาสมัคร

21 เอาบุญมาฝาก : หยาดเหงื่อที่หลั่งต่างกลั่นเป็นบุญ เอาบุญมาฝาก

38 เป็นปลื้ม : ความรู้สึกแบบปลื้ม ๆ กับบุญที่ผ่านมา

39 ขอ สาม คํา : สามคําโดน ๆ ได้ใจอาสาสมัคร

40 Did you know? : เรื่องที่อาจจะรู้ หรือไม่รู้ แต่ได้ความรู้แน่นอน

42 Star of peace : อาสาสมัครติดดาวที่ต้องขอนําเสนอ

46 ขบวนการใสปิ๊ง : ปฏิบัติการสร้างความสะอาดใส ปิ๊ง ปิ๊ง

48 Peace message : ข้อคิดสร้างสุข

51 Tweer : ข่าวสารแวดวงอาสาสมัคร

52 Schedule : ปฏิทินสร้างบารมี V-PEACE

53 V-PEACE Games : เกมส์แสนสุข สนุกดี มีรางวัล

56 ฮากริบ : เบิกบานกับการ์ตูนที่อาจเกิดขึ้นได้ของอาสาสมัคร

57 กําลังใจ : กําลังใจให้อาสาสมัครจากท่านผู้ใหญ่ใจดี

 

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf นิตยสาร V-Peace เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

ชื่อหนังสือ นิตยสาร V-Peace เดือนมีนาคม พ.ศ.2556
ลำดับเรื่อง : V-Peace   จำนวนหน้า 59 หน้า

ขนาดไฟล์ 16 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร