หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 129 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 129 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๒๙ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖  พรรษาแห่งความสำเร็จ หล่อหลวงปู่องค์ที่ ๗ สำเร็จทุกอย่าง

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๒๙ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

       พรรษาแห่งความสำเร็จ หล่อหลวงปู่องค์ที่ ๗ สำเร็จทุกอย่าง

สารบัญ

พระธรรมเทศนา 
๖๒ นักโทษแห่งวัฏสงสาร ตอนที่ ๓ : อริยสัจ ๔ 

ปุจฉา-วิสัชนา
๖๖ หลวงพ่อตอบปัญหา : เราควรจะเลือกทํางานด้วยทัศนคติอย่างไรที่จะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง? 
๗๐ ข้อคิดรอบตัว : พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
๘๐ ฝันในฝัน : เลข ๗ มหัศจรรย์

บทความ-ข่าวสาร
๒ บุญกิริยาวัตถุ๑๐ ประการ : ปัตติทานมัย เอาบุญมาฝากนะครับ/คะ
๘ เรื่องเด่น : องค์งามปลื้มใจ วัดป่าหมาก
๑๔ บทความบุญ : เดือนนี้มี๒ วันสําคัญไปทําบุญกันให้ใจเบิกบาน
๒๐ ทบทวนบุญ : วันวิสาขบูชานานาชาติ สัญลักษณ์แห่งสันติภาพโลก
๓๒ เรื่องจากพระไตรปิฎก : อุบาสิกาเสสวดี
๓๘ เรื่องน่ารู้ : คัมภีร์ใบลาน มรดกธรรมจากพุทธกาล
๔๔ ผลงานเกียรติยศ : กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด 
๕๐ ผลการปฏิบัติธรรม : อยากเข้าถึงพระธรรมกาย... ใจต้องหมั่นหยุดนิ่งไว้ กลางกาย
๕๖ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : สมดุลชีวิต
๖๙ บาลีน่ารู้ : หนฺท มยํ พุทฺธาภิถุตึ กโรม เส
๗๖ บทความพิเศษ : ความหมายของ กายในคําว่า ธรรมกาย
๘๘ คอลัมน์ท้ายเล่ม : น้ำในขัน
๙๔ ข่าวบุญในประเทศ
๙๖ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๑๒ บทบรรณาธิการหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 129 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 88 หน้า

ขนาดไฟล์ 17.1 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 17.1 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร