หนังสือ สัมมาทิฐิในวงการศึกษา
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สัมมาทิฐิในวงการศึกษา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ผุ้ได้ชื้อว่า เป็น “ครู” ย่อมมีคุณสมบัติสำคัญยิ่ง ประการหนึ่งคือ “มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต” เพราะหากปราศจากความเข้าใจถูกในเรื่องนี้แล้ว ครูจะไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเลยว่า ชีวิตนี้เป็นทุกข์และทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือสัมมาทิฐิในวงการศึกษา พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตุตชีโว)

ชื่อหนังสือ สัมมาทิฐิในวงการศึกษา
ลำดับเรื่อง : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)   จำนวนหน้า 66 หน้า

ขนาดไฟล์ **
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร