หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 139 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 139 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๓๙ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ฉลองวิสาขบูชาโลก ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย ในวันที่ ๗-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยพระภิกษุสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๓๙ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

         ฉลองวิสาขบูชาโลก ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย ในวันที่ ๗-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยพระภิกษุสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๘๖ ตํารับยอดเลขา : ตอนที่ ๕ จรรยา ข้อที่ ๙-๑๐

ปุจฉา-วิสัชนา
๙๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : การเกิดขึ้นของนิสัยดี นิสัยชั่ว มีที่มาอย่างไร?
๙๔ ข้อคิดรอบตัว : วิสาขบูชาวันสําคัญของโลก
๑๐๐ ฝันในฝัน : โปรด & ปราบ

บทความ-ข่าวสาร
๐๒ กุศลกรรมบถ ๑๐ : วิรัติวัดศีล
๐๘ บุญอัศจรรย์ : วันบุญใหญ่ธรรมะสว่างไสว คุ้มครองโลก
๒๖ ทบทวนบุญ : ฝึกคนรุ่นใหม่เตรียมไทยสู่ AEC
๔๐ เรื่องจากปก : ธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญพระบรมธาตุ สมปรารถนาตลอดไป
๔๖ สร้างคนให้เป็นคนดี : พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐานในยอดเจดีย์น้อยดอยสวรรค์
๕๖ บุญพิเศษ : พิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 
๖๒ สร้างโลกแก้ว : แสงแห่งสันติภาพบนดินแดนฟิลิปปินส์
๖๘ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : ภาวนา พาสุขใจ
๗๔ บทความพิเศษ : จดจํา จรดจาร
๘๐ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : กระแสของการให้..จากใจถึงใจ
๘๔ ส่องธรรม ล้ําภาษิต : มลทินที่ร้ายแรงที่สุด
๙๘ เรื่องน่ารู้ DOU : พระสถูปเจดีย์ คือ สัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
๑๑๐ ข่าวบุญในประเทศ
๑๑๒ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๒๘ บทบรรณาธิการ : การบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตเลื่อมใสหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 139 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิตะวันธรรม   จำนวนหน้า 124 หน้า

ขนาดไฟล์ 12 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 12 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร