หนังสือ We are one (World Buddhist Sangha Youth)
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ We are one (World Buddhist Sangha Youth) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Buddhism had been expounded for over 2550 years in various regions throughout the world. Although the practices have been altered according to the climate, tradition, and culture of each area, they share a faith in the teachings of the Lord Buddha through which they know genuine peace will be brought not only to themselves, but to whoever else becomes acquainted with it.The booklet of The 4th WBSY General Conference; December 2007.



หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf We are one

ชื่อหนังสือ We are one (World Buddhist Sangha Youth)
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 30 หน้า

ขนาดไฟล์ 19 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 19 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร