ชื่อหนังสือ มงคลชีวิต"ฉบับทางก้าวหน้า" 
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ มงคลชีวิต"ฉบับทางก้าวหน้า" หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ "ฉบับทางก้าวหน้า" โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 

หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ "ฉบับทางก้าวหน้า"

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

สังคมของประเทศจะดีได้ หากประชาชนทุกคนเป็นคนดี โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" เป็นวิถีทางหนึ่งที่ทำให้เยาวชนของชาติเป็นคนดี

สารบัญ

ปฐมนิเทศ ๑

มงคลหมู่ที่ ๑ ฝึกให้เป็นคนดี
มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล ๑๒
มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต ๒๐
มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา ๒๖

มงคลหมู่ที่ ๒ สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง
มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ๓๔
มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน ๔๑
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ ๕๐

มงคลหมู่ที่ ๓ ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์
มงคลที่ ๗ พหูสูต ๕๘
มงคลที่ ๘ มีศิลปะ ๖๕
มงคลที่ ๙ มีวินัย ๗๐
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต ๘๓

มงคลหมู่ที่ ๔ บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา ๙๐
มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร ๙๘
มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา-สามี ๑๑๐
มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง ๑๒๐
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน ๑๒๘

มงคลหมู่ที่ ๕ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม ๑๓๖
มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ ๑๔๖
มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ ๑๕๓

มงคลหมู่ที่ ๖ ปรับเตรียม ภาพใจให้พร้อม
มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป ๑๖๔
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๑๗๖
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม ๑๘๒

มงคลหมู่ที่ ๗ การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตัว
มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ ๑๙๒
มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน ๒๐๒
มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ ๒๑๒
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู ๒๒๔
มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล ๒๓๒

มงคลหมู่ที่ ๘ การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน ๒๔๒
มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย ๒๕๒
มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ ๒๖๓
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล ๒๗๔

มงคลหมู่ที่ ๙ การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป
มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ ๒๘๕
มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ ๒๙๙
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ ๓๑๐
มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง ๓๒๓

มงคลหมู่ที่ ๑๐ ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส
มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๓๓๐
มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก ๓๓๖
มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี ๓๔๒
มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม ๓๕๐

สรุปคำอธิบายหมู่มงคล ๓๕๘หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf มงคลชีวิต

ชื่อหนังสือ มงคลชีวิต"ฉบับทางก้าวหน้า"
ลำดับเรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ   จำนวนหน้า 433 หน้า

ขนาดไฟล์ 3.8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3.8 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 52
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่

  แจ้งเสีย

 • ขออานุญาดโหลดไปอ่านนะครับ
  โดย คุณ คิม

  แจ่มมากกกคร้าดีฝุดฝุดเพราะจะได้มีความรู้รอบตัวคร้า
  โดย คุณ kanyanat

  หนังสือเล่มนี้ดีมากฯ
  โดย คุณ วชิระ

  ดีค่ะ
  โดย คุณ narak

  ชอบอ่านมากเลย
  โดย คุณ แพม พันธิตรา

  สาธุค่ะ
  โดย คุณ เยาวลักษณ์

  จะไปแข่ง
  โดย คุณ SlenderKungTv

  Ingsthis like this liven things up around here.
  โดย คุณ Johnny

  ขอนมัสการ และขอถวายกุศลอันเกิดจากประโยชน์ของหนังสือมงคลชีวิตแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ทุกท่านด้วยเทอญ ขอให้ท่านเป็นผู้ที่มากล้นด้วยมงคลตลอดไปทุกภพทุกชาติ
  โดย คุณ Kittists

  ขอบพระคุณค่ะสำหรับหนังสือดี ๆ มีประโยชน์มากๆ ค่ะ
  โดย คุณ แม่ชี

  ผมก็ได้สอบครับ
  โดย คุณ boss

  อ่านแล้วเจอความจริงบนโลกนี้เยอะมากครับ
  โดย คุณ นายอัสนี ผลจันทร์

  ขอบคุณแม่และคุณครูมากมากนะคะ
  โดย คุณ ปรนัฐ

  Deep thinking - adds a new diiosnmen to it all.
  โดย คุณ Ephraim

  A piece of eriiotudn unlike any other!
  โดย คุณ Jasmine

  I love these artlsiec. How many words can a wordsmith smith?
  โดย คุณ Tayfun

  ข้อคิดเยอะมาก
  โดย คุณ ปอนด์

  มีความรู้เยอะ
  โดย คุณ มายด์

  ขอบคุณค่ะ
  โดย คุณ ยา

  ขอบคุณค่ะ
  โดย คุณ LF

  สอบพรุ่งนี้
  โดย คุณ ภัทรวดีภัทริดา

  อนุโมทนาด้วยครับ
  โดย คุณ ฝึกธรรมมะ

  ทำให้เรามีคุณธรรมมากขึ้น
  โดย คุณ เนม v-star

  พรุ่งนี้จะสอบมงคลชีวิตแล้ว ที่ร.ร.ค.ช.คับผม
  โดย คุณ Narutokung

  สนุกมากคะ
  โดย คุณ ชนิตร์นันทน์

  หนุก็ได้สอบ
  โดย คุณ เด็ก

  อยากอ่านอ่ะ
  โดย คุณ praew

  น่าอ่านมากค่ะ
  โดย คุณ หนอนหนังสือ

  ขอบคุณครับบ
  โดย คุณ BEER

  ดีมากมากมากมากครับ
  โดย คุณ lock

  อเ้ีเี้ั
  โดย คุณ ิ ้่ิ้่

  อยากได้จัง
  โดย คุณ poomeepoob

  ดีมากเลยค่ะ ใครปฏิบัติตามนี้จะเห็นผล กลายเป็นคนดีค่ะ
  โดย คุณ มดตะนอย

  อยากอ่านค่ะ ซื้อที่ไหนค่ะ
  โดย คุณ เตยหอม

  ขอบคุณมากๆ นะคะ ที่ผลิตสื่อดีๆ และจัดทำโครงการดีๆ มีประโยชน์ออกมาเผยแพร่ จะขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  โดย คุณ คุณแม่ลูกสอง

  อ่านหนังสือมคคลชีวิตแล้วมีประโยช์น มากมาย จากโรงเรียนบ้านเหล่าคาม
  โดย คุณ ด.ญ.จารุวรรณ โฮมชัย

  จะได้ไปสอบอยากได้
  โดย คุณ ด.ญ มินตรา

  หาซื้อได้ที่ไหนคะ หนังสือเล่มนี้ อ่านแล้วดีมาก ๆ ...
  โดย คุณ สุคนธ์

  พวกเราดีใจมากค่ะ ที่สอบได้คะแนนดีค่ะ
  โดย คุณ เพื่อนๆป.6

  คุณคุณมากครับ
  โดย คุณ โจว

  ขอบคุณมากค่ะ หนังสือเล่มนี้ทำให้สอบผ่านและนำชีวิตพาไปหาความสุขค่ะ
  โดย คุณ ศศิกานต์

  หนูเคยสอบแล้วหนูได้รางวัลที่ 3 ของจังหวัด จากน้องฝน
  โดย คุณ น้องฝน

  หนูเคยสอบ ตั้งแต่ ป.1-ป.5 ตอนนี้หนูอยู่ ป.6 ค่ะ ได้คะแนนชมเชยที่ สาม
  โดย คุณ นุ่น

  เคยยืมมาจากโรงเรียนแต่คืนไปแล้ว อยากได้มาอ่านอีกค่ะ
  โดย คุณ manow

  อีกสักพักจะมีระบบสั่งซื่อสื่อธรรมะผ่านเว็บนะคะ
  โดย คุณ admin

  ขอสัก 1 เล่มนะครับ พอดีลูกสาวให้หาซื้ออยู่ มงคชีวิต 38 ประการ ***ต้องการใช้จริงๆครับ***** ที่อยู่จัดส่ง 277/21 ถ.ราชดำริห์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  โดย คุณ ศุภชัย

  ชอบมากคับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โดย คุณ เจ

  เคยมีค่ะ แต่ว่าทำหายไป อยากได้มาอ่านอีก จะสาารถหาได้ที่ไหนคะ
  โดย คุณ Nayaaํ

  ขอบคุณมากคัฟ
  โดย คุณ nui

  ...
  โดย คุณ ครึ่งอสูร

  มีประโยชน์มากๆเลยค่ะจะได้ไม่ต้องไปหาหนังสือยากก เพราะไม่ค่อยมีวางแผงตามร้านหนังสือค่ะ
  โดย คุณ น้องก้อย

  แง แง พรุ่งสอบแล้ว ไม่ได้อ่านหนังสือที ทำไง ไม่อยากอ่าน มันหนามาก อยากถามว่ามีแบบการ์ตูนไหม ถ้ามีบอกด้วย
  โดย คุณ เด็กนีม

  แล้วจะหาหนังสือจากไหนอยากรู้
  โดย คุณ ปาริชาติ

  ฉันติดรอบชิงชนเลิศอยากรู้เทคนิคการท่อง
  โดย คุณ จากเด็กป.4

  ชอบหนังสือเล่มนี้มากค่ะ
  โดย คุณ prapasiri

  อยากได้ตัวอย่างมาอ่านจังเลย
  โดย คุณ แพร

  เป็นหนังสือที่มีประโยชน์มาก ค่ะ
  โดย คุณ โดย ประภาสิริ

  สู้ๆ
  โดย คุณ ออม

  มีประโยชน์สำหรับผู้อ่านมากค่ะ
  โดย คุณ คุณตา เมตตา

  ตัวอย่างข้อสอบอ่ะมีมั้ยค่ะ พอดีจาเอาปัยอ่านอ่า
  โดย คุณ จ๊ะจ๋า

  อยู่ ป.5 ค่ะ อยากได้แนวข้อสอบง่ะ
  โดย คุณ Nanny

  อยากได้คะแนนดีๆ กับเค้ามั่งจัง
  โดย คุณ Janny

  ใกล้สอบแล้วค่ะหนูอยู๋ป4อยากเห็นข้อสอบ
  โดย คุณ pom

  อยากสอบได้คะแนนดีๆกับเค้าบ้างจังเลย สอบมาครั้งหนึ่งแล้วคะแนนออกมาแย่มากๆ
  โดย คุณ ซากุระคุง

  ขอบคุณมากค่ะโหลดไปอ่านแล้วมีประโยชน์มากเลย
  โดย คุณ ผู้เข้าสอบ

  จะหาซื้อหนังสือมงคลชีวิต ฉบับเต็มได้ที่ไหนอ่ะค่ะ เคยอ่านแล้วเนื้อหาละเอียดมากเลยค่ะ
  โดย คุณ vincess

  ขอบคุณค่ะโหลดไว้ทั้งหมดเจ็ดเล่มแล้วค่ะ อ่านเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจพัฒนาตนเอง ลูกพระธรรมจากประเทศอิตาลีค่ะ
  โดย คุณ ปัญญาพร

  ดีมาก สะดวกดีด้วย เป็นประโยชน์อย่างมากมาย
  โดย คุณ Dhamanatho

  ครูเคยให้สอบค่ะ หนูติดด้วยค่ะ ได้ที่ 1เลยค่ะ รวมเงินมูลค่าถึง 10000 บาทเชียว
  โดย คุณ คนเก่ง

  ขอให้โชคดีจร้า สอบรอบสุดท้านเเล้ว
  โดย คุณ nutita

  จะพยายามให้เต็มที่ค่ะ ปี54 ขอให้ผ่านโรงเรียนมีให้ยืมด้วยค่ะ ขอให้ทุกคนสอบผ่านนะคะ
  โดย คุณ เด็กดีศรี พ.ก.

  ข้อสอบจะออกยังไง
  โดย คุณ sasipreeya

  สอบยากอ่ะ ได้แค่ 50/50 เอง อยากได้ 100/50 ก็ไม่ด้ายยยยยยยยยยยยยยยยยย
  โดย คุณ ฅนมันเซ็ง

  ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากต่อกะผมครับ
  โดย คุณ เด็กอุบล-พิบูลครับ

  สาธุ อนุโมทนาบุญด้วย
  โดย คุณ เตชปญฺโญภิกฺขุ

  ชอบมากค่ะสอบ ก็มีที่โรงเรียนก็มี ชอบบบบบบบบบมากค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โดย คุณ อะตอม

  มงคลชีวิตนี้มีประโยชน์มากเลย
  โดย คุณ nbh

  Have the best
  โดย คุณ นักศึกษา

  จะหาเนื่อหาครับ
  โดย คุณ เกด

  ผมสอบธรรมก้าวหน้าได้ที่ 10 ของจังหวัดเพราะหนังสือเล่มนี้ครับ
  โดย คุณ วสุวัจน์ บุญหล้า

  ขอบคุณมากครับ
  โดย คุณ AutumN555

  ขอบคุณครับ
  โดย คุณ เดชศักดิ์

  อ่านแล้วดีมากเลย
  โดย คุณ น้องอุนจิ

  อยากให้ลูกเรียนเก่งนะแม่รักลูกนะ
  โดย คุณ ปุ้ม

  อยู่ชลค่ะ เราเรียนอันนี้มันง่ายค่ะ
  โดย คุณ ฝ้าย

  อนุโมทนากับมงคลชีวิต 38 ประการ
  โดย คุณ ton-072

  ขออนุโมทนาบุญกับธรรมทานด้วยนะคะ
  โดย คุณ ครูบ้านนอก

  ขออนุโมทนาสาธุค่ะ
  โดย คุณ สรัญญา

  โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางก้าวหน้าเป็นโครงการที่ดีมากๆๆ แต่ไฉน สอบ เป็นล้านคน แต่ได้ รางวัลอยู่โรงเรียนเดียว โดยเฉพาะระดับ ป.3-4 และ ป.5-6 เหมา รางวัลที่ 1- 8เป็นประจำ แบ่งให้คนอื่นรางวัลท้ายๆ อย่างนี้ไม่ต้องแข่งขันหรอกครับ ให้รางวัลเขาไปเลย ผมทราบผลตั้งแต่ยังไม่ประกาศผลแล้วว่าไงเขาก็ได้อีก ถ้าใจไม่ถึงที่ให้รางวัลแก่นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายอย่าเอารางวัลมาล่อใจเลยครับ สงสารเด็กที่ตั้งใจจริง โครงการยอดเยี่ยมมากๆๆผมยอมรับ แต่เรื่องผลการสอบที่ไม่ชอบมาพากลผมถือว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
  โดย คุณ สังเกตุมาหลายครั้งแล้ว

  มีประโยชน์มากค่ะ
  โดย คุณ เนย

  ขอบคุณมากนะครับ พรุ่งนี้ผมก็สอบแล้วครับ ขอภูมิปัญญาในการทำข้อสอบด้วยนะครับ วันนี้จะสุ่มอ่านอีกที ขอให้อ่านตรงที่จะออกข้อสอบ แล้วก็สามารถทำข้อสอบได้ถูกได้คะแนนทุกข้อเทอญ
  โดย คุณ Thansak Kaweewon

  ดีมาก
  โดย คุณ ////////////////////////////////////////////////////

  ธรรมมะทำให้คนดีได้
  โดย คุณ นาย 66566

  หนังสือเล่มนี้ประโยชน์มาก
  โดย คุณ นิก+5555

  ชอบมาก
  โดย คุณ วรรณภา ยิ้มสดใส

  อ่านแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นมงคลชีวิตของทุกท่าน อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ
  โดย คุณ ชญาดา

  ผมสอบธรรมะก้าวหน้าได้
  โดย คุณ เฟรน

  ดีจังเลย
  โดย คุณ tip

  วาดดี
  โดย คุณ กิ๊บ

  ก็ดีนะ
  โดย คุณ โดม

  น่าจะมีข้อสอบให้ทำนะค่ะ
  โดย คุณ ปิ่น

  ดีมาก
  โดย คุณ นิ

  อยากให้มีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะแบบนี้ทุกๆปี
  โดย คุณ แนน-มิ้น-นิ

  ตัวอย่างข้อสอบตอบปัญหาธรรมะ
  โดย คุณ นักเรียน

  ผมโหลดไปไว้อ่านแล้วครับ ขอบคุณครับมาก ๆ ครับ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
  โดย คุณ สุรวีณ์ ตั้งเบญจสิริกุล

  ดีมาก
  โดย คุณ พระมหาสมชายฐานวุฑโฒ

  เป็นหนังสือที่ดดีมาก ยากให้มีเกี่ยวกับ ประชาชน ครู อาจารย์ นักเรียน ช่วยจัดส่งมาที่ บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ 6 ต.บ้านฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ 67110
  โดย คุณ ด.ช.โชคชัย หมื่นอ่อน

  มงคลชีวิตสะท้อนหลักเศรษฐศาสตร์เรื่องใด
  โดย คุณ เด็กเรียน

  มงคลชีวิตสะท้อนหลักเศณษฐศาสตร์เรื่องใด
  โดย คุณ เด็กเรียน

  ธรรมะมีประโยชน์ต่อเรามากค่ะ
  โดย คุณ คนที่มีจิตใจงาม

  ธรรมะทำให้จิตใจผ่องใสสะอาดทำให้เรามีจิตใจให้บริสุทธิ์
  โดย คุณ คนที่ชอบทำบุญ

  หนังสือมีลิขสิทธิ์ ต้องขออนุญาตเจ้าของหนังสือก่อนนะคะ
  โดย คุณ ผู้ดูแล

  ถ้าจะนำไปทำแจกฟรี...จะได้ไหมครับ...ผิดหรือไปล่า
  โดย คุณ นายสะพานธรรม

  ขอบคุณค่ะ
  โดย คุณ ตา

  ดีมากค่ะ จากคนสวย
  โดย คุณ สุมิตรา

  หาหนังสือยากน่าจะมีวางขายให้มากกว่านี้หน่อยเพราะมีประโยชน์ดีมาก
  โดย คุณ ศศิวิภา

  ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ดีมากจริง ๆ เก็บรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มองข้างไป ให้ได้กลับมามอง คิด และปฏิบัติ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และขอนำไปอ้างอิงใน thesis ด้วยนะค่ะ (ป.โท พุทธฯค่ะ)ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ มานะโอกาสนี้ค่ะ(หนู หนองแค)
  โดย คุณ NU nk

  ผมอ่านตั้งแต่ ม.4 จนปัจจุบันทำงานแล้ว ดีต่อการดำเนินชีวิตมาก ๆ ครับ ผมยังอ่านไม่จบเลย เพราะว่าอ่านเฉพาะที่เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ ทำให้จิตใจดีขึ้นเยอะ ละอายต่อการกระทำบาป ขัดเกลาจิตใจครับ
  โดย คุณ คนเดินสายกลาง

  D ค่ะ
  โดย คุณ โคนน่าร๊าก

  ซื้อที่ไหนจ๊ะ
  โดย คุณ ตั้ม

  จะหาซื้อได้ที่ไหนครับ
  โดย คุณ เด็กดี

  ขอบคุณคะ จะไปสอบพอดีเลย ธรรมะทางก้าวหน้าสู่...
  โดย คุณ นักสอบคุณธรรม

  เป็นหนังสือที่มีค่าควรแก่การเรียนรู้มากครับผม
  โดย คุณ Lanscape

  มีประโยชน์มากครับ
  โดย คุณ hackclub9

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร