หนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ภาวนา-จิต
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ภาวนา-จิต หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

เมื่อใดก็ตาม
เมื่อเราขจัดความเจ้าอารมณ์ออกไปจากใจได้
เมื่อนั้นความดีงามต่างๆ
ก็จะปรากฏแก่เรา
แม้นั่งสมธิก็ประสบผลสำเร็จโดยงา่ยหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ภาวนา-จิต

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ภาวนา-จิต
ลำดับเรื่อง : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)   จำนวนหน้า 137 หน้า

ขนาดไฟล์ 428 KB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร