หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 133 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 133 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๓๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖  ความจริงหลังความตาย The Truth of Life after Death Exhibition จะเชื่อตอนเป็นหรือเห็นตอนตาย นิทรรศการและภาพยนต์ ๓ มิติ เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้เด็กดี V-Star  ดาวแห่งความดี ในงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๘ วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดธรรมกาย

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๓๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

       ความจริงหลังความตาย The Truth of Life after Death Exhibition จะเชื่อตอนเป็นหรือเห็นตอนตาย นิทรรศการและภาพยนต์ ๓ มิติ เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้เด็กดี V-Star  ดาวแห่งความดี ในงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๘ วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดธรรมกาย

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๖๒ นักโทษแห่งวัฏสงสาร : ตอนที่ ๗ ใครคือผู้สร้างคุก-สร้างกิเลส

ปุจฉา-วิสัชนา
๖๘  หลวงพ่อตอบปัญหา : พระพุทธศาสนามีคําสอนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือไม่ และ จะนํามาใช้ได้อย่างไร?
๗๔ ข้อคิดรอบตัว : รวมพลังเด็กดีV-Star ผู้นําฟื้นฟูศีลธรรมโลก
๗๘ ฝันในฝัน : “ศรัทธา” เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจ

บทความ-ข่าวสาร
๒ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ : ธัมมเทสนามัยบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรม
๑๐ ทบทวนบุญ : วันหลอมดวงใจ..หล่อเป็นรูปกายทองคํา..นําแสงธรรมขจรขจาย
๒๔ รายงานพิเศษ : ริมฝั่งโขงแดนดินถิ่นอัศจรรย์
๓๖ บทความพิเศษ : ผ้าห่อถักทอด้วยศรัทธา
๔๒ สร้างคนให้เป็นคนดี : โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๒๙ ปีพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)
๕๐ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : กลยุทธ์ชีวิต
๕๖ บทความน่ารู้: พิธีทอดกฐิน
๗๒ บาลีน่ารู้: กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา...
๘๖ ข่าวบุญในประเทศ
๘๘ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๐๔ บทบรรณาธิการ : นักบุญ.. ที่ไม่ขาดทุนหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf อยู่ในบุญ นิทรรศการและภาพยนตร์ 3 มิติ เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กดี V-Star ดาวแห่งความดี

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 133 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 108 หน้า

ขนาดไฟล์ 12 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 12 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร