หนังสือ GB304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ GB304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วิชา GB 304 สูตรสำเร็จการพันาเศรษฐกิจและองค์กร มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างตัวสร้างฐานะที่ถูกต้องตามพุทธวิธีสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตได้ถูกต้องสร้างตัวสร้างฐานะได้สำเร็จ มีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถชักชวนผู้อื่นให้กระทำได้เช่นเดียวกับตน

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU GB 304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ

ชื่อหนังสือ GB304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 263 หน้า

ขนาดไฟล์ 4.3 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร