หนังสือ DOU GB 406 สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU GB 406 สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วิชา  GB406 สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก เป็นวิชาที่มุ่งให้นักศึกษาเห็นว่าคำสอนในพระไตรปิฎกนั้นนอกจากจะมีเนื้อหาหลักคือหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้ว ยังมีคำสอนที่ครอบคลุมศาสตร์ทั้งปวงในทางโลกอีกด้วย

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU GB 406 สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ชื่อหนังสือ DOU GB 406 สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 373 หน้า

ขนาดไฟล์ 4.4 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร