หนังสือ DOU GL 101 จักรวาลวิทยา
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU GL 101 จักรวาลวิทยา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

เอกสารวิชา GL 101 วิชาจักรวาลวิทยามุ่งให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา ซึ่งคณะกรรมการประจำวิชารวบรวมและเรียบเรียงมาจากพระไตรปิฎก และจากการอธิบายโดยผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ หลายท่าน ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงเชื่อว่าเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาวิชานี้แล้ว

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU GL 101 จักรวาลวิทยา

ชื่อหนังสือ DOU GL 101 จักรวาลวิทยา
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 184 หน้า

ขนาดไฟล์ 3 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร