หนังสือ CASE STUDY ที่ทุกคนต้องรู้ เล่ม 4 (กรณีศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม)
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ CASE STUDY ที่ทุกคนต้องรู้ เล่ม 4 (กรณีศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

กฎแห่งกรรม เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์
และแตกต่างกันไปตามกรรมที่ตนสร้างด้วยแรงกิเลส
ครั้นสร้างกรรมไปแล้วเกิดวิบาก
โดนปรับคดีให้ไปอบายบ้าง
พ้นอบายแล้วต้องไปใช้กรรมต่อในเมืองมนุษย์
และประสบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf CASE STUDY ที่ทุกคนต้องรู้ เล่ม 4 (กรณีศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม)

ชื่อหนังสือ CASE STUDY ที่ทุกคนต้องรู้ เล่ม 4 (กรณีศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม)
ลำดับเรื่อง : ลำดับเรื่อง : อรุณลักษณ์ ไชยนันทน์   จำนวนหน้า 104 หน้า

ขนาดไฟล์ 1.24 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร