หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 119 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2555
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 119 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2555 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๑๙ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕  ก้มกราบนมัสน้อม วรจอมวิชชาจารย์ วันครูวิชชาธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๑๙ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

       ก้มกราบนมัสน้อม วรจอมวิชชาจารย์ วันครูวิชชาธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๒๒ อนุโมทนาวันสมาธิโลก และพิธีมุทิตาเปรียญธรรม ๙ ประโยค
๓๖ โอวาทวันเข้าพรรษา
๕๐ ความรู้ประมาณ รากฐานความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๕
๖๐ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมแตกแยก?

สัมภาษณ์
๖๘ "ปรับปรุงผังชีวิต"

บทความ-ข่าวสาร
๒ สัจจบารมี ยอมตายไม่ยอมคด
๑๐ บุญอัศจรรย์วันสมาธิโลก พุทธศักราช ๒๕๕๕
๒๖ ..สายธารแห่งศรัทธาช่วงเข้าพรรษา..
๓๔ เข้าพรรษา จำพรรษา ณ กลางกาย
๔๒ จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖๔ ข้อคิดรอบตัว ตอน เลิกติดเกมอย่างนุ่มนวล
๗๖ บาลีน่ารู้
๗๘ ข่าวบุญในประเทศ
๘๐ ข่าวบุญต่างประเทศหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 119 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2555
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 74 หน้า

ขนาดไฟล์ 4.9 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 4.9 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • A provocative isngiht! Just what we need!

    Woot, I will crteainly put this to good use!

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร