หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 126 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2556
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 126 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2556 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๒๖ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖  เชื่อมสายบุญ ไม่ให้บุญขาดสาย พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ วันคุ้มครองโลก จันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๒๖ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

     เชื่อมสายบุญ ไม่ให้บุญขาดสาย พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ วันคุ้มครองโลก จันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

สารบัญ

พระธรรมเทศนา-โอวาท
๒๐ พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
๒๓ ตามรอบมหาปูชนียาจารย์
๓๖ บวชแทนคุณมารดาบิดา สืบสานพระศาสนาพัฒนาตนเอง
๗๐ ความรู้ประมาณ รากฐานความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ตอนจบ

ปุจฉา - วิสัชนา
๗๘ หลวงพ่อตอบปัญหา : เวลาที่เรามองข้าม สิ่งสําคัญ...
๘๒ ข้อคิดรอบตัว : วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน
๘๘ ฝันในฝัน : สร้างที่ประดิษฐานหลวงปู่ทองคํา คือการสร้างฐานการสร้างบารมีของเรา


บทความ-ข่าวสาร
๒ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ : ภาวนามัย สุขใจ เมื่อใจหยุด
๘ ทบทวนบุญ : บุญอัศจรรย์ บูชาบุคคลอัศจรรย์ ณ แผ่นดินอัศจรรย์
๒๖ สร้างคนให้เป็นคนดี : ๒๐ มีนา วันมหาปีติ พระแท้คือ หัวใจของโลกและจักรวาล
๔๐ ผลการปฏิบัติธรรม : บวช คือ ที่สุด แห่งชีวิตของลูกผู้ชาย
๔๖ เรื่องเด่น : สัมมนาพระไตรปิฎก
๕๒ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : “บุญ” ทําสิ่ง ที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
๖๔ สร้างโลกแก้ว : พีซเรฟโวลูชัน Peace Revolution ตอนเกาะกลางกาย
๘๐ บาลีน่ารู้ : แผ่เมตตา คาถามหานิยม
๙๖ คอลัมน์ท้ายเล่ม : ความคิดขั้นที่ ๓
๑๐๒ ข่าวในประเทศ
๑๐๔ ข่าวต่างประเทศ
๑๒๐ บทบรรณาธิการ : ทําไม.. เราถึงเป็นคนดี  คนเดียวไม่ได้หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 126 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2556
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 95 หน้า

ขนาดไฟล์ 22 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 22 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร