หนังสือ DOU DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วิชา  FD202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงวิธีการ รูปแบบและทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ซึ่งในบทนี้จะเน้นหนักในการลงมือปฏิบัติที่จะทำให้ผู้ศึกษามีประสบการณ์ด้วยตนเอง

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

ชื่อหนังสือ DOU DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 128 หน้า

ขนาดไฟล์ 4 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร