หนังสือ DOU DF 303 เครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU DF 303 เครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วิชา  DF303 เครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ศึกษา ได้ศึกษาถึงเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับ ความสำคัญในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในลักษณะของการจัดตั้งเป็นกิจกรรม โครงการและองค์กร ตลอดจนสามารถประยุกต์นำความรู้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่น

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU DF 303 เครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร

ชื่อหนังสือ DOU DF 303 เครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 134 หน้า

ขนาดไฟล์ 3.8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร