หนังสือ DOU GB 101 ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ DOU GB 101 ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วิชา  GB101 ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนานี้เป็นวิชาแรกที่นักศึกษาจะได้เรียนในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)วิชานี้เน้นเรื่องพระรัตนตรัยอันเป็นแก่นของพระพุทธศาlนา เป็นlรณะคือที่พึ่งอันสูงสุดของมวลมนุษย์

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf DOU GB 101 ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือ DOU GB 101 ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย   จำนวนหน้า 270 หน้า

ขนาดไฟล์ 4.8 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร